English version
  Poprzedni / Następny

  Powrót:
SŁAWA ISUSU CHRYSTU
CZCIGODNY OJCZE ARCHIMANDRYTO CZY MOZECIE PODAĆ MI ADRES DO ŁAWRY POCZAJEWSKIEJ
SERDECZNIE DZIĘKOJE
mariusz

Oczywiście

Swiato - Uspienskaja Poczajewskaja Ławra
47025 Poczajev
Kremienieckij rajon, Tiernopolskaja obłast,
ul. Wossojedinienija 8
Ukraina

o. Jerzy PańkowskiPowrót