English version
Wasze komentarze
Aktualności
Przegląd Prawosławny
       Regulamin forum   

Regulamin publikowania przemyśleń i komentarzy na łamach
Prawosławnego Serwisu Internetowego Cerkiew.pl

  1. Prawosławny Serwis Internetowy www.Cerkiew.pl stwarza możliwość wymiany myśli i poglądów na szeroko pojęte tematy religijno-społeczne dla wszystkich swoich użytkowników. Miejscem wymiany tych poglądów jest dział Forum, a także komentarze pod tekstami aktualności, pojawiającymi się w Serwisie.
  2. Publikowanie przemyśleń i komentarzy możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników strony www.Cerkiew.pl.
  3. Użytkownicy publikują swoje przemyślenia i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Prawosławnego Serwisu Internetowego www.Cerkiew.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Serwisu i nie gwarantuje, że treści te są zgodne z nauką Kościoła prawosławnego.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na łamach Prawosławnego Serwisu Internetowego www.Cerkiew.pl treści uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie, naruszających godność osobistą, obrażających uczucia religijne i wymierzonych w dobre imię Kościoła prawosławnego.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na łamach Prawosławnego Serwisu Internetowego www.Cerkiew.pl treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści wyznaniowej, rasowej i etnicznej oraz propagujących przemoc.
  6. Redakcja Prawosławnego Serwisu Internetowego www.Cerkiew.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 Regulaminu, a w przypadku notorycznego łamania pkt. 4 i 5 - do usuwania osób z listy użytkowników zarejestrowanych.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w punkcie 1, bez podania przyczyn.