English version
  Poprzedni / Nastpny
  Powrt:

1  

25 lecie kapastwa Ksidza Wodzimierza Klimiuka18.11.2003

   14 listopada Parafia Prawosawna w Tarnogrodzie przeywaa bardzo wane i historyczne wydarzenie. Proboszcz parafii, ks. prot. Wodzimierz Klimiuk z matuszk Eugeni, obchodzi 25-lecie sakramentw maestwa i kapastwa.
W tym dniu Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chemski, wraz z zebranym duchowiestwem z Lublina, Chema, Zamocia, Kalnikowa (diecezja Przemysko - Nowosdecka), przedstawicielami wadz Tarnogrodu w osobach; burmistrza miasta – Michaa Deca, jego zastpcy Mariana Mazurka, przewodniczcego rady miasta i gminy Ryszarda Kowala, dyrektora Szkoy Podstawowej Jolanty Smolak, emerytowanego ks. Praata Edwarda Ludwickiego oraz licznie zebranych wiernych, odprawi dzikczynny molebien, dzikujc Wszechmogcemu Bogu za ask 25 lecia posugi kapaskiej na Tarnogrodzkiej parafii, oraz poycia maeskiego z matuszk Eugeni.
Ks. prot. Wodzimierz Klimiuk jest dziekanem Okrgu Lubelskiego. wice kapaskich udzieli mu 1 padziernika 1978 r. p. Jego Eminencja Bazyli Metropolita Warszawski i Caej Polski. Ju 18 padziernika tego roku zosta skierowany do pracy w parafii w Tarnogrodzie. 6 grudnia 1978 r., zosta mianowany proboszczem teje Parafii w Tarnogrodzie z fili w Kulnie.
Podczas uroczystoci, jubilatowi, jak i jego matuszce dzikowano za trud, jaki woyli w wieloletni prac na rzecz parafii. Dziekujc za prac duszpastersk, Arcybiskup Abel, zoy jubilatowi yczenia, do ktrych przyczyo si przybye duchowiestwo i miejscowi parafianie. Trudy ks. Wodzimierza doceniy te miejscowe wadze samorzdowe i administracyjne wystosowujc list gratulacyjny i dzikujc za wieloletni wspprac.
Tarnogrd, podobnie jak wikszo parafii na tych ziemiach, jest w diasporze. Nieliczni, ale wierni parafianie s rozsiani w promieniu nawet kilkudziesiciu kilometrw. Mimo wszelkich przeszkd i trudnoci, z pomoc Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, arcybiskupa Lubelskiego i Chemskiego, udao si ks. Wodzimierzowi wyremontowa Cerkiew i plebani oraz zagospodarowa podwrze, dziki czemu Cerkiew ta jest wizytwk na tych ziemiach.
Za tak wielkie zasugi dla Cerkwi Prawosawnej w Polsce yczymy, aby Bg Wszechmogcy obdarzy ks. Wodzimierza i matuszk Eugeni wszelk ask i si na podejmowanie nowych wyzwa, jakie niesie ze sob droga kapaska i aby Bg zachowa ich na dugie lata.


ks. Tomasz RubczewskiPowrt

Komentarze:

Redakcja Prawosawnego Serwisu Internetowego www.cerkiew.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za treci zamieszczane przez uytkownikw na amach serwisu i nie gwarantuje, e treci te s zgodne z nauk Kocioa prawosawnego.
Regulamin