English version
  Poprzedni / Nastpny
  Powrt:

Wagon-cerkiew jedzi po torach obwodu czelabiskiego12.06.2004

   Na terenie odcinka kolejowego Czelabisk - Ninaja, Poudniowo- Uralskiej magistrali kursuje specjalny wagon. Urzdzona jest w nim cerkiew. W wagonie jest otarz, ikonostas, jest miejsce dla wiernych. Odprawia si w nim naboestwa, chrzty, molebnie. Prawosawny duchowny zaznajamia wszystkich chtnych z reguami zachowania i obrzdkami w cerkwi.

Inicjatorem pomysu jest diecezja czelabiska. Jej duchowni wraz z zarzdzajcymi kolej ustalaj tras przejazdu wagonu. Uwzgldniane s w niej te stacje kolejowe, w pobliu ktrych nie ma cerkwi.

Mobilne cerkwie w wagonach spotyka si na terenie caej Rosji, szczeglnie na obszarach sabo zaludnionych. Tradycje ich powstania sigaj czasw carskich, przeomu XIX i XX wieku. Wicej informacji o tyche przedsiwziciach mona przeczyta na poniszych linkach :

1 "Wagon-cerkiew w skadzie "Pocigu miosierdzia" odjecha po trasie Chabarowsk-Czegdomyn."
pravoslavie.ru z dnia 15.V.2001 roku
oraz tematycznie
pravoslavie.ru z dnia 15.VII.2000 roku

2 "Mobilna cerkiew w wagonie-dar moskiewskich kolejarzy, zostaa przekazana Rosyjskiej Cerkwi Prawosawnej i wyruszya w swoj pierwsz misjonarsk tras."
pravoslavie.ru z dnia 20.XI.2000 roku, ciekawe fotografie


Na podstawie pravoslavie.ru z dnia 11.VI.2004 roku.


Piotr ChomiukPowrt

Komentarze:

Redakcja Prawosawnego Serwisu Internetowego www.cerkiew.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za treci zamieszczane przez uytkownikw na amach serwisu i nie gwarantuje, e treci te s zgodne z nauk Kocioa prawosawnego.
Regulamin